Reinkorporace 1990

Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., rektor UK

Zleva: prof. ThDr. Zdeněk Kučera - děkan HTF UK doc. ThDr. Václav Wolf - děkan KTF UK prof. ThDr. Josef Smolík - děkan ETF UK prof. PhDr. Radim Palouš, Csc. - rektor UK

Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., rektor UK