Reinkorporace 1990

Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., rektor UK

Zleva: prof. ThDr. Zdeněk Kučera - děkan HTF UK doc. ThDr. Václav Wolf - děkan KTF UK prof. ThDr. Josef Smolík - děkan ETF UK prof. PhDr. Radim Palouš, Csc. - rektor UK

Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., rektor UK

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3

160 00 Praha 6

Hlavní město Praha

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

office@ktf.cuni.cz

www.ktf.cuni.cz

Stát se členem klubu absolventů a přátel školy

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram