Veni Sancte - přijď Duchu svatý

KTF UK každý akademický rok zahajuje slavnostní mší. 

Veni sancte 2017

Veni sancte 2017

Veni sancte 2017

Veni sancte 2017

Veni sancte 2017

Veni sancte 2017

Veni sancte 2017

Veni sancte 2017

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2019

Veni sancte 2019

Veni sancte 2019

Veni sancte 2019

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Předávání ceny Miloslava kardinála Vlka

Veni sancte 2018

Veni sancte 2018

Děkan KTF UK přiznává každý rok nejlepšímu absolventovi každého magisterského studijního programu Cenu Miloslava kardinála Vlka.

zdroj: Fotoarchiv KTF UK, Helena Kodalíková

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3

160 00 Praha 6

Hlavní město Praha

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

office@ktf.cuni.cz

www.ktf.cuni.cz

Stát se členem klubu absolventů a přátel školy

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
Veni sancte 2017

Go to link